Zkoušky dlouhodobé stálosti zdrojů ionizujícího záření

Společnost Medoro s.r.o. je držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro vykonávání ZDS u lineárních urychlovačů, kobaltových a cesiových ozařovačů. Nabízíme provádění uvedených zkoušek zdravotnickým zařízením.

Kontaktní osoba: mynarik@medoro.org