Systém LeMon

LeMon je systém, který řeší problém kontroly definované teploty v určitých prostorách a při jejím překročení okamžitě informuje obsluhu (např. zaměstnanec na vrátnici), který neprodleně přivolá technickou podporu. Nejčastější využití systému je ve skladech, kde pro skladované zboží znamená nárůst teploty nad definovanou úroveň nenávratné poškození (např. farmaceutický sklad).
Nárůst teploty nad definovanou hodnotu se obsluze projeví rozsvícením výstražné LED diody na modulu LeMon a výraznou zvukovou signalizací v definovaných intervalech. Celý systém pracuje přes rozhraní Ethernet. K uvedení systému do provozu stačí pouze připojit teploměr v hlídaném prostoru, modul LeMon v místě parcoviště obsluhy a Server se softwarem LESK do počítačové sítě.

Materiály