LESK

Lesk – moduly pro podporu přípravy cytostatik

Centrální příprava cytostatik je založena na aseptické přípravě nitrožilně podávaných léků připravovaných ze sterilních meziproduktů s důrazem na aplikaci specifických postupů vyplývajících z povahy cytotoxických léčivých přípravků. Není zde možné obejít se bez napojení na informační systémy a logistiku. Úzká splupráce v multidiscipli­nárním týmu složeném z farmaceutů, onkologů, farmaceutických asistentů, zdravotních sester, informačních techniků apod. je klíčová.

Softwarový produkt LESK fy. MEDORO s.r.o. slouží k uvedému propojení procesu ředění cytostatik s ostatními systémy prostřednictvím softwarové podpory přípravy cytostatik na oddělení centrální přípravy cytostatik (OCPC).

Základní vlastnosti

 • komunikaci s lekárnou: import, export dodacích listů elektronicky ze souboru ve formátu .pdk
 • evidenci až na úroveň primárního obalu cytostatik
 • vlastní přípravu ve spolupráci s OIS (onkologickým informačním systémem) Medoro podle léčebných protokolů
 • integrovanou komunikaci s objednávací stranou
 • přehlednou administrativu podaných léků
 • celou škálu statistických výstupů
 • komunikace s NIS Medea

Celý systém je řešen modulárně tak, aby bylo snadnější reagovat na specifické požadavky zákazníka. Speciální HW v podobě pracovních terminálů umístěných přímo v izolátorech umožňuje snadnou identifikaci a kontrolu používaných léčiv přímo na místě jejich ředění při dodržení stávajících desinfekčních postupů. Následná evidence použitých léčiv a jejich vazba na pacienta je snadno sledovatelná během jejich průchodu celým systémem až na místo podání.

Uvedené možnosti výrazným způsobem zvyšují bezpečnost pacienta, snižují riziko chyby v přípravě cytostatik, riziko chybné dávky, záměny pacientů apod. a zároveň umožňují snadné sledování parametrů, které byly doposud sledovány často pouze manuálně (podaná šarže apod.)

Lesk – modul objednávání zdravotnického materiálu

Modul je zaměřen na objednávání zdravotnického materiálu z oddělení do centrálního skladu SZM. Z něj pak putují objednávky k jednotlivým dodavatelů. Modul implementuje celý proces od žádanky až po elektronické objednání u dodavatele včetně schvalování a sledování limitů, nákladů jednotlivých oddělení.

 • elektronická komunikace s firmami Braun a Hartmann
 • možnost odesílání odesílání objednávek emailem
 • přehledné statistické výstupy

Lesk – modul monitoringu teplot

Modul je zaměřen na záznam a zpracování dat z teploměrů

Reference

 • Multiscan s.r.o.
 • NH Hospital a.s.
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Multiscan Pharma, s.r.o.
 • SENIMED s.r.o.

Materiály