Dicompass SERVER

DICOMPASS SERVER je skupina softwarových modulů, které jsou schopny vytvořit, ale i doplnit stávající informační strukturu ve vašem IT prostředí. Pokud již máte zakoupený produkt AMIS*PACS Flex Server od společnosti ICZ a.s., tak implementace následujících modulů DICOMPASS SERVERU bude velice jednoduchá. AMIS*PACS Flex Server má pro uvedené moduly připravené rozhraní.

 • Aktualizační server
 • Licenční server
 • Konfigurační server
 • Modality Worklist server
 • DEX (DicomShare)

Aktualizační server

Aktualizační server zajišťuje dodání aktuální verze Dicompassu na každou stanici v rámci lokální sítě. Není tedy nutné, aby měla pracovní stanice provozující sotware Dicompass připojení k internetu. Připojení k internetu musí mít pouze aktualizační server.

Licenční server

Licenční server umožňuje distribuci plovoucí síťové licence pro software Dicompass. Lze tedy mít nainstalován Dicompass na více pracovních stanicích, které využívají stejné moduly. Záleží tedy pouze na počtu aktuálné zapnutých Dicompassů.

Konfigurační server

Konfigurační server zajišťuje kompletní vzdálenou správu jednotlivých instalací software Dicompass. Z jednoho místa lze rychle a elegantně změnit nastavení všech instalací Dicompassu (např. změna klávesové zkratky, změna rozlišení digitalizovaného videa, atd…)

Modality Worklist server

Modality Worklist server je serverová aplikace umožňující naplánování konkrétního pacienta na konkrétní vyšetření (přístroj). Např. MR, CT, digitalizační stanici Dicompass, atd…

Modality Worklist server lze propojit i s nemocničním informačním systémem.

DICOM MPEG-4 Encoder

Serverová aplikace, která naslouchá na příchozí DICOM C-Store požadavky, jakmile je příchozí objekt video ve formátu MPEG-2, je spuštěna konverze na MPEG-4 (dle DICOM Supplement 149) a po jejím dokončení je nově vytvořený objekt odeslán na nakonfigurovaný PACS. Kromě konverze dochází také k odstranění prokládání obrazu vzniklého při digitalizaci. Všechny objekty ostatních formátů jsou beze změn přeposlány na zadaný PACS. Na reálných datech je dosahováno zmenšení na 8–20% původní velikosti souboru, čímž prodloužíte dobu, po kterou Vám bude stačit disková kapacita Vašeho úložiště 5–10×.

PACSFwd

PACSFwd je ideálním řešením, pokud ve svém PACS úložišti chcete zachovat jednotný formát ID pacientů (rodných čísel) a formát jmen. PACSFwd přijímá snímky z cizích zdrojů (např. systém ePACS) a předtím než je předá dál zkontrolujete, zda zadaná data odpovídají konvenci zavedené v konkrétním zařízení (např. rodné číslo bez lomítka, prvnípísmeno ve jméně velké zbytek malé…). Pokud jsou data v pořádku automaticky předá snímky do hlavního úložiště. V případě, že data v pořádku nejsou, ale je možné je automaticky opravit, tuto úpravu provede a snímky pošle do hlavního úložiště. V případě jiného problému odešle emailovou zprávu na zadanou adresu a umožní data editovat pomocí webového rozhraní. O všech přijatých snímcích je navíc vedena evidence, kterou lze webovým rozhraním prohlížet.

DicomShare

DicomShare = Vzdálený přístup k obrazové dokumentaci

DicomShare server umožňuje zabezpečený šifrovaný přístup k obrazové dokumentaci ve formátu DICOM ze vzdálených pracovních stanic bez nutnosti používat VPN.

Výhody použití systému DicomShare:

 • odpadá nutnost VPN připojení (není nutný přístup pouze ze zadané IP)
 • prohlížeč Dicompass je zcela zdarma
 • možnost omezení přístupu na čtení / zápis
 • možnost logování přístupů k datům v PACS

Dicomshare má využití i v lokální síti. V PACS serveru se nastaví komunikace pouze s DicomShare. Takovéto nastavení má následující výhody:

 • není nutné vytvoření „účtu“ každé uživatelské stanici v PACS
 • snadná správa uživatelů
 • zabezpečené připojení do PACSu

Autentizace uživatele je realizována zadáním kombinace uživatelského jména a hesla, použitím HW klíče nebo kombinace obojího. Případně lze nastavit povolený přístup z konkrétní IP adresy bez přihlašování.

Bez použití HW klíče je při každém spuštění prohlížeče Dicompass zadat uživatelské jméno a heslo. V případě použití HW klíče je možné DicomShare nakonfigurovat tak, aby při připojeném HW klíči ke klientskému počítači heslo nevyžadoval. Cena jednoho HW klíče 1 995,–Kč bez DPH.

Plná podpora DicomShare (DEX) je implementována do prohlížeče Dicompass.

M2-Gate

M2-Gate představuje přizpůsobitelný server pro manipulaci a extrakci dat z PACS úložiště a postkytnutím získaných dat např. pro webové aplikace. Server zajištuje serializovaný vícenásobný přístup k prováděným operacím. V základu obsahuje služby C-STORE SCP, Query/Retrieve SCU a HL7 klient, ale rozšíření o další služby na přání zákazníka pro nás není problémem. Příkladem poskytovatelný služeb může být například načtení ozařovacího plánu včetně dávky a názvů struktur a navrácení výsledků klientské aplikaci v textovém formátu či vytvoření záznamu v Modality Worklistu prostřednictvím HL7 zpráv.

Materiály