Dicompass

Dicompass je certifikovaný multiplatformní prohlížeč fungující na OS Windows, MAC OS X a Linux. Více informací o Dicompassu získáte na adrese: http://www.dicompass.cz

Stručný popis modulů v software:

Prohlížeč Basic

Modul Prohlížeč Basic je multiplatformní prohlížeč ZDARMA bez certifikace, tedy pouze pro neklinické použití. Podporována jsou zobrazení zakladních obrazových modalit (CT, MR, PET, DX…), textových zpráv (SR) ale i video záznamů v DICOM (MPEG 2 i MPEG 4 H.264). Samozřejmosí je i komunikace s ePACS od společnosti ICZ a.s.

Prohlížeč Standard

Modul Prohlížeč Standard je multiplatformní CERTIFIKOVANÝ prohlížeč určený pro klinické použití. Tento modul obsahuje všechny funkcionality Prohlížeče Basic + další uvedené níže:

 • ověřování digitálních podpisů
 • vzdálené ukládání a načítání konfigurace
 • exporty
 • pasivní příjem snímků do databáze (DICOM SERVER)
 • vypalování CD/DVD
 • tisk
 • hromadné exporty
 • podpora více monitorů

Digitalizace a DICOMizace

Modul digitalizace umožňuje převádět video signál (SD i FullHD) do DICOM formátu v podobě statických snímků, sekvence snímků nebo video záznamu včetně digitalizace zvuku. Zároveň je možno převádět fotografie z digitálních fotoaparátů či video soubory z kamer přímo do formátu DICOM. Data do hlaviček DICOM objektů je možné získat prostřednictvím MODALITY WORKLISTU nebo zadat ručně. Zdigitalizovaná data pak lze přímo odeslat na PACS. Vyjímečností je funkce kategorizace, která umožňuje přiřadit každému vyšetření štítky, které jsou zapsány do vytvořených DICOM objektů a pomocí kterých je pak možné vyšetření filtrovat.

Objemová data

Modul Objemová data umožňuje zobrazení objemových dat včetně rekonstruovaných projekcí MPR a MIP.

Fúze

V modulu Fúze lze realizovat fúzi dvou nebo i více modalit najednou.

Konturace – radioterapie

Pro radioterapii nabízí Dicompass možnosti pro zakreslování struktur (konturaci). Kontury lze načíst i uložit do RTSTRUCT DICOM souboru, který lze pak použít v plánovacím systému. K dispozici je řada konturovacích nástrojů včetně chytrých štětců, které neumožňují přetáhnout zadanou strukturu, interpolaci řezů či automatických konstrukcí okrajů struktur.

RT plány – radioterapie

Kompletní zobrazování RT plánů vč. DVH křivek a odečtu hodnot z grafu.

Reference

 • Nemocnice Hořovice (NH Hospital a.s.)
 • Klinika Dr. Pírka
 • Thomayerova nemocnice
 • Pardubická krajská nemocnice, a.s.
 • Nemocnice Beroun (Jessenia a.s.)
 • Multiscan s.r.o.
 • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Certifikáty

Materiály