Dicompass Gateway

  • Konsolidace PACS v kraji
  • Řešení pro zdravotnická zařízení s centrálním PACS více lokalitami
  • Sjednocení více PACS od různých dodavatelů

Dicompass Gateway je produkt nové generace umožňující integraci současně provozovaných systémů s novými, centrálními systémy či se systémy jiných dodavatelů. Jedná se o moderní integrační nástroj použitelný v mnoha podobách a konfiguracích.

  • Transparentní používání libovolného množství PACS archivů jako jeden,
  • konsolidace PACS systémů od jednoho či více výrobců
  • poskytnutí jednotného pracovního místa

to jsou nově vznikající požadavky na systémy. Dicompass Gateway na ně reaguje a nabízí jednoduchou a efektivní možnost usnadnit práci nejen koncovým uživatelům, ale i IT správcům a v neposlední řadě úsporu nákladů na pořizování nových a nákladných datových center.

Tímto způsobem je možné parametricky ovládat i ukládání snímků, dotazy na worklisty a stahování snímků z archivu do prohlížeče a případně do jiných lokálních systémů.

Případ užití:

Zásadním skutečností je, že DICOM komunikace vždy probíhá mezi dvěma konkrétními zařízeními. Tím je omezena možnost jednoduché komunikace mezi prohlížečem a více archivy současně. Gateway mnohonásobné dotazy uskuteční za uživatele, který pak dostane výsledek těchto dotazů jako jednu odpověď. Nemusí tak zbytečně ručně procházet více archivů.